Vergoeding
Logopedische onderzoeken en behandelingen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars, na verwijzing door huisarts of medisch specialist. Logopedische behandeling die plaatsvindt in een instelling is bij de bedprijs inbegrepen, maakt deel uit van het dagbehandelings- tarief, of wordt als poliklinische verrichting vergoedt door de ziektekostenverzekeraars.

Logopedie

Wat is logopedie
Een logopedist houdt zich bezig met problemen op het gebied van de communicatie en het eten en drinken. Dit zijn de gebieden stem, taal, spraak en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen.
Een logopedist onderzoekt, adviseert en behandelt op deze gebieden ongeacht de leeftijd.
Bij ons in de praktijk komen kinderen van 0 tot 16 jaar. Ook zien wij vaak jong volwassenen tot ouderen met problemen op het gebied van de communicatie en het eten en drinken.
Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden. Deze zijn Adem, Stem, Spraak, Taal, Gehoor en Eten & drinken.

 

Voor welke kinderen en volwassenen kan logopedie zinvol zijn?

Signalen bij kinderen:
Problemen bij het drinken en het eten van vast voedsel, weinig reageren op geluid en/of taal van anderen, nog niet spreken op 2 jarige leeftijd. Kwijlen na het 2e jaar, door de mond ademen, duimen, speenzuigen, bepaalde klanken niet kunnen maken terwijl je dat wel mag verwachten en daardoor slechter verstaanbaar voor anderen, de taal blijft in vergelijking met andere kinderen achter, slissen, stotteren, concentratie- en aandachtsproblemen, auditieve problemen, lees- en spellingsproblemen, stemproblemen, ademproblemen.

Signalen bij volwassenen:
onduidelijke spraak, binnensmonds spreken, stemproblemen, ademproblemen, hyperventilatie, stotteren, problemen met de taal en /of spraak na bijvoorbeeld een CVA.

Hoe werkt een logopedist?
De logopedist kan door een gesprek met de cliënt en/of de ouders/verzorgers het probleem inventariseren. Door middel van observatie en tests krijgt de logopedist een zo volledig mogelijk beeld . Er worden behandeldoelen gesteld waarna de behandeling kan gaan starten. Een behandeling kan ook bestaan uit het geven van adviezen. Zonodig vindt er overleg plaats met de huisarts, consultatiebureau arts, leerkracht, fysiotherapeut, ergotherapeut of andere betrokkenen.
De logopedische begeleiding vindt meestal plaats in de praktijkruimte maar indien nodig vindt de behandeling thuis plaats.

Informatie over de praktijk Wervershoof-Medemblik

Heeft u klachten over de behandeling van de logopedist?
In deze folder leest u wat u kunt doen.