Disciplines

Wij bieden uw kind hulp op het gebied van ontwikkeling, (op)voeding en onderwijs. Deze hulp kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

Dieetadvisering

 • Overgewicht, ondergewicht en voedingsproblemen
 • Darmproblemen (obstipatie, diarree), voedselallergie

Kinderergotherapie

 • Het stimuleren van de (fijn)motorische ontwikkeling
 • Het normaliseren van de sensomotorische prikkelverwerking: Onder-/over- gevoeligheid voor bewegen, aanraken, zelfreguleren van de alertheid, etc.
 • Het leren of anders aanleren van praktische vaardigheden: Aan-/uitkleden, brood smeren en snijden, knippen, schrijven, etc.
 • Het stimuleren van de spelontwikkeling.
 • Advisering van hulpmiddelen of voorzieningen op velerlei gebied.
 • Begeleiding in de aanvraag van voorzieningen bij de gemeente of ziektekostenverzekeraar.

Kinderfysiotherapie

 • Stimuleren van fijnmotorische problemen o.a. schrijven.
 • Het verbeteren van de motoriek als uw kind zich onhandig of houterig beweegt, angst heeft om te bewegen of moeite heeft met schrijven.
 • Baby’s met een voorkeurshouding, te lage of te hoge spierspanning, passiviteit of trage ontwikkeling, slaap-, eet- en drinkproblemen.
 • Het adequater registreren en verwerken van zintuiglijke prikkels zoals aanraking, gehoor, zicht, evenwicht en het spier- en gewrichtsgevoel.m
 • Zindelijkheidstraining na de kleutertijd.

Logopedie

 • Taalproblemen zoals een beperkte woordenschat, slechte zinsbouw, te laat gaan praten of een slechte luisterhouding.
 • Uitspraakproblemen, stotteren, een hese stem.
 • Afwijkende mondgewoontes zoals mondademen, mondmotorische problemen, verkeerd slikken, zuigen op vingers, speen of voorwerpen.

Podotherapie

 • Scheefstand van de voeten, een beenlengteverschil, bekkenscheefstand of een slechte houding.
 • Pijnklachten aan het bewegingsapparaat.

Kinderpsychologie

Psychologisch onderzoek bij en/of behandeling van:

 • problemen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, (faal)angst, pestproblematiek, slaapproblemen, psychosomatische problemen zoals hoofd- en buikpijn)
 • gedragsproblemen (sociale vaardigheden, impulsief/hyperactief gedrag)
 • werkhoudingsproblemen (concentratie, motivatie, taakaanpak)
 • opvoedingsproblemen
 • rouwverwerking/scheiding ouders
 • hoogbegaafdheid

Er is ook mogelijkheid om bij uw kind een intelligentieonderzoek af te nemen.