Jungle Memory Werkgeheugentraining

Jungle Memory Werkgeheugentraining Jungle memory foto voor koptekst

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school.

Een zwak werkgeheugen uit zich in:

 • Kan instructies moeilijk opvolgen
 • Is er met zijn/haar gedachten niet bij
 • Het gaat het ene oor in en het andere oor weer uit
 • Zit veel te dromen
 • Let vaak niet op
 • Is snel afgeleid
 • Kan moeilijk beginnen aan taken; is als laatste klaar
 • Haakt vaak af tijdens een taak
 • Vraagt vaak: “Wat moest ik ook al weer doen?”

Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

* Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn.

* Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is te trainen.

* Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een positief effect heeft op het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

 

Wat is de Jungle Memory Werkgeheugentraining?

Jungle Memory Werkgeheugentraining is een computerprogramma voor kinderen van 7 tot 16 jaar, waarbij het kind gedurende 8 weken, 4 dagen in de week, ongeveer 10-20 minuten per dag, zelfstandig zijn/haar werkgeheugen traint.

1 keer per week komt het kind naar de jungle memory coach waar de vorderingen worden besproken. Tevens kan er naast de training ook gewerkt worden aan het verbeteren van leerstrategieën en het automatiseren.

Het is mogelijk om het programma tijdelijk te pauzeren, bijvoorbeeld in het geval van een vakantie.

Het werkgeheugen wordt getraind aan de hand van taken die relevant zijn voor school (vergroting van de visuele verwerkingssnelheid, letterherkenning, woordherkenning, rekenvaardigheden).

jungle memory foto 1jungle memory foto 2 jungle memory foto 3

 

 • Bijkomend voordeel is dan ook vaak dat er betere resultaten op Spelling, Rekenvaardigheden, Tekstbegrip, IQ-score en verbeteringen in scores m.b.t. het CITO leerlingvolgsysteem gezien worden.
 • Het effect van de training is aangetoond in gecontroleerde studies bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs.
 • Doordat in de training gewerkt wordt aan de hand van dubbeltaken en met behulp van oefeningen die relevant zijn voor het leren, zijn de effecten op leerprestaties direct na de training zichtbaar.
 • Uit onderzoek blijkt dat deze effecten 8 maanden later nog steeds aanwezig zijn.

De training pretendeert niet een behandelvorm voor aandachtsstoornissen te zijn, maar is vooral een training voor kinderen met concentratie- en leerproblemen. Jungle Memory Werkgeheugentraining in combinatie met behandeling levert volgens onderzoek het beste resultaat.

Trainen van het werkgeheugen bij de ergotherapeut.

Kinderen die bij de ergotherapeut in behandeling komen voor het trainen van het werkgeheugen krijgen eerst een kennismakingsgesprek met ouders erbij om samen te beoordelen of Jungle Memory geschikt voor ze is. Na het aanmaken van een eigen account kan er gestart worden met de training. De eerste training zal plaats vinden bij de ergotherapeut om zo een goede start te maken met het programma. Belangrijke aandachtpunten worden besproken in de behandeling. Hierbij kan je denken aan motivatie/stimulatie van het kind, opvallende manieren die het kind toepast om te onthouden, vorderingen etc. Gedurende 8 weken komt het kind 1 keer in de week bij de therapeut en de andere 3 keer wordt er thuis getraind. Na de 8 weken training volgt er een evaluatie. Er bestaat hierna een mogelijkheid om bij de therapeut door te oefenen in een andere spelvorm afhankelijk van de behandeldoelen. De begeleiding tijdens de Jungle Memory training wordt volledig vergoed (10 uur per kalenderjaar).

Kinderergotherapeut Erna Rigterink is gecertificeerd als Jungle Memory coach. Hebt u vragen, neem contact op met Erna Rigterink mobiel: 06-15310113 of erna@paramee.nl

Meer informatie kunt u vinden op de website https://lb.junglememory.com

 

Ervaring ouder: Mike had op de basisschool problemen met leren, de aangeboden lesstof wilde niet beklijven. Wij kwamen voor het eerst bij Kinderpraktijk Paramee voor Fysiotherapie, na een aantal behandelingen verwees zij ons door naar Logopedie, na Mike zijn problemen besproken te hebben kwam zij met het voorstel om Jungle Memory te gaan proberen.

Na het intakegesprek met Erna besloten we dit te gaan proberen, 8 weken lang 4x per week moest hij 3 oefeningen doen op de computer, in die 8 weken mocht hij 1x een week rust houden. Hij ging 1x per week naar Erna en 3x thuis. De eerste weken gingen goed, hij vond het leuk en ging steeds een level hoger, na 3 weken kwam hij in een dip en dit was ook te merken aan het resultaat hij ging ook in de levels iets achteruit, dus na de 4e week namen we een week rust. Daarna ging het weer goed, het was intensief maar hij heeft het afgerond tot de hoogste levels.

 

Na de Jungle memory ging hij 1x per week naar Erna toe om daar in spelvorm door te gaan. Wat opviel was dat hij daarna bv de tafels toch beter kon onthouden. Mike is na de grote vakantie naar het voortgezet onderwijs gegaan en dit was voor ons de test of het inderdaad effect had gehad. Hij heeft iedereen doen verbazen, hij leert zonder extra hulpmiddelen voor zijn proefwerken en haalt goede cijfers, zo goed dat als hij zo doorgaat hij volgend jaar zelfs een niveau hoger zal gaan volgen. Zelf zegt hij hierover dat het lijkt of hij steeds meer en beter kan onthouden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit te danken is aan de Jungle Memory en de vervolg behandelingen, het was intensief maar zeker wel te doen.

Behandelaar kinderergotherapie:
Locaties: