Inleiding

Na de opleiding tot fysiotherapeut heeft de kinderfysiotherapeut zich gespecialiseerd in het bewegend functioneren van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen, maar geeft ook voorlichting en advies.

Bij sommige kinderen is er sprake van een afwijkende ontwikkeling . Deze kan veroorzaakt worden door aangeboren- en/of neurologische afwijkingen, aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat en stoornissen in de registratie/verwerking van zintuiglijke informatie. Hierdoor kunnen kinderen te weinig sensomotorische ervaring opdoen. Ze hebben meer oefening en andere sensorische ervaringen nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.