Verwijzing en vergoeding

De kinderfysiotherapeut is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing nodig heeft van de huisarts. De huisarts of medisch specialist blijft wel een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg rondom uw kind.

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen, indien nodig, 18 behandeling per kalenderjaar. Mochten er meer behandelingen nodig zijn dan kan dit vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

Mocht er sprake zijn van een chronische indicatie, bijvoorbeeld bij een aangeboren aandoening, operatie en/of trauma dan kunnen we met een verwijzing van de behandeld arts of specialist een chronische indicatie aanvragen bij de zorgverzekeraar. De behandelingen vallen dan buiten de aanvullende verzekering.