Behandeling

Bij het eerste kennismakingsgesprek vragen wij u een oudervragenlijst in te vullen.
(Download oudervragenlijst)
In deze vragenlijst komen items naar voren zoals de ontwikkeling van uw kind tot nu toe en welke problemen doen zich voor.

Na de observatie en het onderzoek bespreken we samen met u wat de resultaten zijn en wat de kinderfysiotherapeut voor u en uw kindje zou kunnen betekenen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er geoefend met uw baby en worden er adviezen gegeven met betrekking tot tillen en dragen, ligging in bed, box, kinderwagen, wipstoel en maxi-cosie,  en adviezen over voeding en verzorging.
Daarnaast geven we speladviezen zodat op een speelse manier de motorische mogelijkheden van uw kind kunt uitbreiden. Als het nodig is bezoeken wij het kinderdagverblijf van uw kind om leidsters te informeren en te adviseren.