Onderzoek

Baby’s onderzoeken en behandelen we veelal thuis. Eerst volgt er een gesprek waarin u vragen worden gesteld over de zwangerschap, bevalling, de start van uw baby, ontwikkeling tot nu toe enz.
Hierna observeren en onderzoeken wij de bewegingen van uw baby. N.a.v. dit onderzoek kunnen we evt. nog aanvullende testen uitvoeren.

Om tot een goede diagnose te komen wordt er gebruik gemaakt van verschillende testen en onderzoeksmethoden.

Amiel Tison
Het Amiel Tisom onderzoek maakt door middel van spierspannings- oftewel tonusonderzoek onderscheid tussen de spierspanning in rust en tijdens het actief bewegen.
De conclusies op basis van het tonusonderzoek volgens Amiel Tison worden weergegeven al een verhoogde, normale of verlaagde spierspanning in armen, benen, romp of nek.

Eveneens wordt aangegeven of tijdens het onderzoek opvallende bewegingen zijn waargenomen in armen en/of benen.

Aims
De Alberta Infant Motor Scale (AIMS) is een testmethode die het spontane grof-motorische bewegingsrepertoire vanaf de geboorte tot het onafhankelijke lopen van kinderen onderzoekt en evalueert op zowel het kwantitatief als kwalitatief niveau.

BSID -2
De Nederlandse versie van de Bauleu of Infant Development-2 test is bedoeld voor kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 1 tot en met 42 maanden.

Net behulp van de test wordt o.a. gekeken naar de controle over de grove en fijne spiergroepen, inclusief bewegingen gelieerd aan rollen, kruipen, zitten, staan, lopen, rennen en springen. De test kijkt ook naar de fijn-motorische manipulaties.

Plagiocephalie-meting
Een voorkeurshouding en/of een afgeplatte schedel is bij baby’s een veelvoorkomend probleem. Een voorkeurshouding kan ertoe leiden dat het hoofdje aan een kant afplat en daar door scheefgroeit. Wanneer de voorkeurshouding langere tijd aanhoudt, kan er ook een asymmetrie in het gezicht ontstaan.

De kinderfysiotherapeut meet een eventuele afplatting van de schedel met behulp van een bandje om het hoofd. Deze meting kan na een aantal weken weer uitgevoerd worden en zo kan de mate van afplatting geregistreerd worden.