Onderzoek

De eerste keer dat u met uw peuter de kinderfysiotherapie praktijk bezoekt vragen wij u een oudervragenlijst in te vullen. In deze lijst worden vragen gesteld over de geboorte en de ontwikkeling van uw peuter tot nu toe.
(Download oudervragenlijst)

Peuters observeren wij in de oefenzaal van de praktijk. Daar hebben we spelmateriaal welke speciaal voor kinderen van deze leeftijd is ontwikkeld.
Na het vraaggesprek en het onderzoek bespreken we met u wat de resultaten zijn en wat wij zouden kunnen betekenen voor uw peuter.
Soms is advies en voorlichting voldoende. Indien nodig maken we een stappenplan waarin wij aangeven waar we aan willen werken.

Om tot een goede diagnose te komen wordt er gebruik gemaakt van verschillende testen en onderzoeksmethoden.

BSID -2
De Nederlandse versie van de Bayley of Infant Development-2 test is bedoeld voor kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 1 tot en met 42 maanden.

Testen die worden uitgevoerd zijn o.a. Motorische Observatie en de Movement ABC-test.

Met behulp van de test wordt o.a. gekeken naar de controle over de grove en fijne spiergroepen, inclusief bewegingen gelieerd aan rollen, kruipen, zitten, staan, lopen, rennen en springen. De test kijkt ook naar de fijn-motorische manipulaties.

Hypermobiliteitsonderzoek Bulbena
Bij het hypermobiliteitsonderzoek van Bulbena wordt er gekeken naar hoe lenig bepaalde gewrichten van de armen, handen, venen en voeten zijn.

Ook wordt gekeken en/of nagevraagd of er sprake is van bloeduitstortingen na minimaal trauma