Onderzoek

De eerste keer dat u met uw kind de kinderfysiotherapie praktijk bezoekt vragen wij u een oudervragenlijst in te vullen. In deze lijst worden vragen gesteld over de geboorte en de ontwikkeling van uw peuter tot nu toe.
(Download oudervragenlijst)

Afhankelijk van de hulpvraag zal er een keuze gemaakt worden uit de volgende testen:

Uit deze testen komen meetbare score’s waardoor wij goed de vooruitgang van uw kind kunnen meten. Natuurlijk wordt hier niet alleen naar de score gekeken, maar vooral ook hoe uw kind het doet en de kwaliteit van bewegen.

Na het intakegesprek en de (senso)motorische observatie-testen bespreken we onze bevindingen met u in een speciaal daarna gepland oudergesprek. U kunt ons dan ook aanvullende informatie geven over uw kind. We kunnen samen met u kijken of onze bevindingen in relatie staan tot de hulpvraag van uw kind.

Indien nodig nemen we, na overleg met de ouder/verzorger, contact op met de leerkracht, huisarts, kinderarts, schoolarts en/of andere betrokkenen.