Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve manier om kinderen en jongeren te helpen bij hun problemen. Cognitieve gedragstherapie is een therapie die er van uitgaat dat wat mensen doen (gedrag), wordt bepaald door wat mensen denken (cognities) en wat mensen voelen (emoties). Wij kijken samen met het kind / jongere en de ouders naar welke gevoelens en (irreële) gedachten bepaald gedrag veroorzaken, en gaan samen op zoek naar oplossingen voor dit gedrag en naar manieren om met de gedachten en gevoelens om te gaan. Dit zorgt ervoor dat kinderen zich beter voelen en dat hun gedrag verandert.

Gedachten       +           Gevoelens            =           Gedrag

Behandelaar kinderpsychologie/orthopedagogie:
Locatie: