EMDR

EMDR is een vorm van psychotherapie voor post traumatisch stress syndroom (PTSS) en trauma gerelateerde klachten. Het betreft een gestructureerde en geprotocolleerde behandelingsprocedure, die tot doel heeft de verwerking te bevorderen van herinneringen aan identificeerbare traumatische gebeurtenissen. Omdat kinderen ook andere reacties kunnen ontwikkelen in reactie op stress of trauma kan een wijd scala aan emotionele en gedragsklachten met EMDR behandeld worden.

 

EMDR jongeren

EMDR kinderen

EMDR ouders

EMDR algemeen folder-2011

Behandelaar kinderpsychologie/orthopedagogie:
Locatie: