Oplossingsgerichte therapie

De oplossingsgerichte behandelmethode is een methode die uitnodigt tot samenwerking met het kind, tot samen zoeken naar oplossingen zonder de last van schuld, confrontatie en moedeloosheid. Het is een andere, oplossingsgerichte manier van kijken naar gedrag: wij zoeken naar wat werkt in plaats van te focussen op oorzaken, wij kijken naar het eigen vermogen van het kind. 

Behandelaar kinderpsychologie/orthopedagogie:
Locatie: