Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderenwaarbij het spel gebruikt wordt om een kind vooruit te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.
Wij bieden het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpen het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.


Behandelaar kinderpsychologie/orthopedagogie:
Locatie: