Vergoeding behandeling
De behandeling logopedie voor personen tot 18 jaar wordt volledig en onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor personen boven de 18 jaar geldt het eigen risico. Wij hebben met alle verzekeraars contracten afgesloten.

Kinderheesheid

Hees zijn wil zeggen dat de stem niet meer helder klinkt. Tijdens het praten trillen de stembanden, doordat er uitgeademde lucht langskomt. Bij heesheid sluiten de stembanden niet goed; ze zijn vaak wat dik en rood. Ook kunnen er kleine bultjes (knobbeltjes) op de stembanden komen.
Heesheid kan ontstaan door verkoudheid, allergieën, bronchitis en mondademen, maar ook door verkeerd gebruik van de stem bijvoorbeeld: veel schreeuwen, gillen, kuchen of gekke stemmetjes nadoen.
Deze heesheid kan vanzelf overgaan, bijvoorbeeld als de verkoudheid voorbij is. Heesheid kan echter ook van blijvende duur zijn. Bij langdurig verkeerd gebruik van de stem worden de stembanden overbelast. Als iemand bijvoorbeeld veel blijft schreeuwen, zal de stem hees blijven. Mogelijke gevolgen van heesheid zijn: blijvende schade aan de stembanden, vermoeidheid na lang praten, keelpijn en het wegvallen van de stem.

Adviezen

 • Schreeuwen, gillen, fluisteren
  Schreeuwen of gillen is slecht voor de stem, net als fluisteren. Bijna alle kinderen schreeuwen wel eens tijdens hun spel. U kunt uw kind er van tijd tot tijd attent op maken dat het schreeuwt en dat dat erg slecht is voor de stem.
 • Uiting van heftige emoties
  Sommige kinderen gebruiken hun stem verkeerd als ze ruzie maken. Of wanneer ze een huil- of driftbui hebben. Huilen en ruzie maken is normaal, maar probeer uw kind zo af te leiden dat het niet langer dan nodig zijn stem forceert. Begin bijvoorbeeld zelf heel rustig te spreken. U zult merken dat dit een kalmerende uitwerking heeft.
 • Gekke stemmetjes en imitaties
  Veel kinderen forceren hun stem als ze geluiden nadoen van vliegtuigen, remmende auto’s, raceauto’s, enzovoort. Ook allerlei televisiefiguren zijn vaak dankbare objecten om te imiteren. Probeer deze manieren van verkeerd stemgebruik te voorkomen of kap ze af. Moedig uw kind in ieder geval niet aan om nog eens zo “grappig” te praten.
 • Kuchen of keelschrapen
  Steeds kuchen of de keel schrapen kan een gewoonte worden, ontstaan tijdens een verkoudheid. Soms is het ook een uiting van verlegenheid of een manier van aandacht vragen. Beter dan kuchen of de keel schrapen is het om echt te hoesten of een slokje water te nemen.

Wanneer uw kind hees is kan de logopedist samen met u proberen de oorzaak van het probleem te achterhalen en nodig meer tips en adviezen geven over goed stemgebruik.