Orthopedagogie

 

Orthopedagogie / Kinder- en Jeugdpsychologie

Wij zijn er voor u, indien u vragen of problemen heeft bij het opvoeden en opgroeien van kinderen 0 tot en met 18 jaar.

Oplossingen bieden wij u door:

Ons aanbod is gericht op preventie, het voorkomen dat problemen veel erger worden door deze tijdig te signaleren en desgewenst behandeling te bieden. Onze werkwijze is gericht om zo spoedig mogelijk concrete resultaten te behalen. Dit doen wij in direct contact met de kinderen, ouders, het gezin en de school. Met als doelstelling dat ouders, kinderen en gezinnen (weer) kunnen genieten van elkaar en dat kinderen lekker in hun vel zitten. Kinderen kunnen hierdoor met zelfvertrouwen opgroeien tot evenwichtige persoonlijkheden.

Binnen Paramee werken wij samen met meerdere specialisten:
Psychologie, Orthopedagogiek, Logopedie, Fysiotherapie, Ergotherapie, Diëtetiek, Podotherapie en Oefentherapie Mensendieck.

Door deze multidisciplinaire benadering zijn wij instaat om de juiste combinatie van kennis en ervaring op maat te bieden voor uw kind. Bijvoorbeeld bij kinderen met onbegrepen lichamelijke en angstklachten. De kinderfysiotherapie en kinderpsychologie werken samen met meerdere groepen kinderen op het gebied van hoogbegaafdheid, weerbaarheid, zelfvertrouwen en obesitas (tevens in combinatie met diëtetiek). multidisciplinaire producten

Vergoeding:
Vanaf 1 januari 2015 zal psychologische hulp (basis generalistische zorg), met een verwijzing van de huisarts en/of kinderarts, vergoed worden vanuit de gemeente. Voor 2016 is de situatie op dit moment nog niet duidelijk.

Onderzoek
U kunt bij ons terecht voor diverse onderzoeken en behandeling. Wij hebben geen wachtlijsten. Een onderzoek kan meestal binnen 3 weken worden afgenomen.   lees verder

Behandeling
Uit onderzoek kan een voorstel tot behandeling komen. Deze kunnen wij voor u uitvoeren.
Als wij inschatten dat wij niet de juiste behandeling kunnen bieden aan uw kind  overleggen wij met u welke specialistische hulp goed kan aansluiten.

De behandeling of begeleiding is specifiek maatwerk gericht op uw kind. Een individuele behandeling waarbij het gezin en school altijd meegenomen worden. Voor bepaalde problemen is het aan te bevelen om dit in groepsverband uit te voeren. Door interactie met andere kinderen kan in een beschermde omgeving samen met de kindertherapeuten  geoefend worden. Het programma van de meeste behandelgroepen wordt ondersteund door een werkboek. Dit geeft ouders met het kind handvatten om buiten de groep actief te oefenen.

Wij bieden behandelgroepen, waaronder:

 • Weerbaarheidsgroepen voor jonge kinderen (5 -8 jaar)  lees verder
 • SlimGym groepen voor bovengemiddeld intelligente of hoogbegaafde kinderen  lees verder
 • Kids Fit groep voor kinderen met overgewicht  lees verder

Wij bieden individuele behandeling bij psychiatrische- en gedragsproblemen waaronder:

 • ADHD,
 • Asperger,
 • Autismespectrumstoornissen (waaronder PDDNOS, Asperger)
 • Angstproblemen,
 • Somatoforme stoornissen,
 • Faalangst,
 • Trauma en verliesverwerking (o.a. EMDR),
 • Agressie en regulatiestoornissen,
 • Eetstoornissen en emotionele stoornissen.

In de behandeling wordt onder meer gebruik gemaakt van

Heeft u klachten over de behandeling van de kinderpsycholoog? Leest u hier wat u kunt doen.

Behandelaar kinderpsychologie/orthopedagogie:
Locatie: