Vergoeding
De begeleiding bij leerproblemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Vergoeding van onderzoek en behandeling van dyslexie komt waarschijnlijk in 2008 in de zorgverzekering. De Rugzak Per 1 augustus 2003 is De Rugzak ingegaan. Kinderen met een handicap, die naar een reguliere basisschool willen, krijgen geld in de Rugzak mee voor speciale voorzieningen. Samen met school beslissen de ouders waaraan ze dit uitgeven. De begeleiding van deze kinderen loopt via de Regionale Expertise Centra (REC). Als een REC een remedial teacher inschakelt, dan loopt de financiering via De Rugzak.

Ministerie van OCW - Dossier Speciaal onderwijs (rugzakje)

Remedial teaching

Leren gaat niet altijd vanzelf
Bij sommige kinderen gaat het leren minder makkelijk dan verwacht. Met de begeleiding van een remedial teacher lukt het vaak wel. Bij remedial teaching gebruiken we gespecialiseerde behandelingstechnieken, gericht op de specifieke leerproblemen van het kind.

Testen en begeleiding
Wij kunnen uw kind helpen bij diverse leergebieden:

 • aanvankelijk lezen
 • aanvankelijk rekenen
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • woordenschat
 • taalontwikkeling
 • dyslexie
 • dyscalculie
 • rekenen
 • spellen
 • NLD
 • schrijven
 • automatiseren
Zelfvertrouwen
Door middel van onze begeleiding leert het kind een beter zelfbeeld te ontwikkelen. Het kind wordt zelfverzekerder waardoor hij/zij beter gaat functioneren op allerlei gebieden.

Lezen
Een leesachterstand wordt bij Het Antwoord meestal snel ingelopen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen van de kinderen enorm. En meestal verandert ook het gedrag. “Ik krijg eindelijk mijn kind weer terug”, zegt moeder.

Rekenen
Bij rekenen zou het ideaal zijn dat uw kind het juiste niveau haalt. Rekenen bepaalt mede het schoolverloop in het vervolgonderwijs. Voor het beheersen van de complexe rekenonderdelen is het belangrijk dat uw kind de basisstof van groep 3 t/m 5 beheerst. Wij zorgen ervoor dat uw kind op niveau gaat functioneren met rekenen.

Kleuters
Wij helpen kleuters om hun schoolrijpheid te ontwikkelen. Wij bevorderen het aanvankelijk lezen en rekenen en de taalontwikkeling van uw kind.

Voortgezet onderwijs
Leerlingen in het voortgezet onderwijs met dyslexie, dyscalculie of leerlingen met reken- en taalachterstand kunnen begeleiding op maat krijgen.