Klachten psychologie

Heeft u een klacht dan wordt aangeraden om eerst contact op te nemen met de betreffende behandelaar. Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht middels meerdere wegen indienen:

– middels de beroepsvereniging NVO
Рmiddels de beroepsvereniging NIP   of
– middels het kwaliteitsregister Jeugd