Kids Fit

Heeft uw kind overgewicht? Wilt u samen met uw kind daar iets aan doen? Meldt uw kind dan aan bij KIDS FIT  Puerto Rico Childhood Obesity

Kids Fit is een programma waarbij kinderen met een te hoog gewicht samen sporten en begeleiding krijgen bij het komen tot een BMI die beter past bij de leeftijd.

De begeleiding is een samenwerking van de diëtist Ingrid Wiering en de kinderfysiotherapeut Trudy Kenter. Zo nodig wordt ook de Kinderpsycholoog ingeschakeld.

Deze groep (7 tot 16 jaar) beweegt wekelijks in Medemblik bij Centrum Fysiotherapie onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut. De diëtist is maandelijks aanwezig voor voorlichting over gezonde voeding en het evalueren van het gewicht. Via een vragenlijst wordt gekeken of de kinderpsycholoog wordt ingeschakeld.

Overgewicht bij kinderen komt steeds vaker voor. Door dit multidisciplinair aan te pakken gaan kinderen meer bewegen, beter op hun eten letten en voelen ze zich lekkerder in hun vel.

Aanmelden van een kind met overgewicht (kijk via de site: www.paramee.nl onder dieetadvisering of de BMI te hoog is voor de leeftijd) kan via:
0229-262848 (Ingrid Wiering) of via
i.wiering@quicknet.nl of via de kinderfysiotherapeut:
trudy@paramee.nl. Het sporten is bij Centrum Fysiotherapie Medemblik, adres: Breek 18, 1671 GE Medemblik.

Trainingen