Wat doet Paramee?

Wij bieden uw kind hulp op het gebied van ontwikkeling, (op)voeding en onderwijs. Deze hulp kan bijvoorbeeld gericht zijn op:

Dieetadvisering

 • Overgewicht
 • Slecht eten leidend tot ondergewicht
 • Voedingsproblemen
 • Darmproblemen (obstipatie, diarree)
 • Voedselallergie of voedselintolerantie

Kinderergotherapie

 • Concentratie- en aandachtsproblemen. Kinderen die snel afgeleid zijn door wat ze horen en zien of juist zitten te dromen in de klas.
 • Motorische onrust; Kinderen die altijd in beweging zijn niet stil zitten op hun stoel in de klas of aan tafel.
 • Problemen met fijn motorische activiteiten; Zoals het schrijven, knippen, knutselen of tekenen.
 • Tactiele problemen; Zoals het weigeren van douchen, bepaalde kleding dragen, niet met zand, verf of andere materialen willen spelen.
 • Problemen met het zelfstandig uitvoeren van activiteiten zoals aan- en uitkleden, brood smeren, veters strikken, speelgoed opruimen en tas inpakken.
 • Coördinatie- en planningsproblemen; Zoals onhandige en chaotische kinderen.
 • Problemen met ruimtelijke oriëntatie en visuele waarneming.

Kinderfysiotherapie

 • Stimuleren van fijnmotorische problemen o.a. schrijven.
 • Het verbeteren van de motoriek als uw kind zich onhandig of houterig beweegt, angst heeft om te bewegen of moeite heeft met schrijven.
 • Baby’s met een voorkeurshouding, te lage of te hoge spierspanning, passiviteit of trage ontwikkeling, slaap-, eet- en drinkproblemen.
 • Het adequater registreren en verwerken van zintuiglijke prikkels zoals aanraking, gehoor, zicht, evenwicht en het spier- en gewrichtsgevoel.
 • Zindelijkheidstraining na de kleutertijd.

Logopedie

 • Taalproblemen zoals een beperkte woordenschat, slechte zinsbouw, te laat gaan praten of een slechte luisterhouding.
 • Uitspraakproblemen, stotteren, een hese stem.
 • Afwijkende mondgewoontes zoals mondademen, mondmotorische problemen, verkeerd slikken, zuigen op vingers, speen of voorwerpen.

Podotherapie

 • Scheefstand van de voeten, een beenlengteverschil, bekkenscheefstand of een slechte houding.
 • Pijnklachten aan het bewegingsapparaat.

Kinderpsychologie-orthopedagogie
Psychologisch onderzoek bij en/of behandeling van:

 • problemen m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, (faal)angst, pestproblematiek, slaapproblemen, psychosomatische problemen zoals hoofd- en buikpijn)
 • gedragsproblemen (sociale vaardigheden, impulsief/hyperactief gedrag)
 • werkhoudingsproblemen (concentratie, motivatie, taakaanpak)
 • opvoedingsproblemen
 • rouwverwerking/scheiding ouders
 • hoogbegaafdheid

Er is ook mogelijkheid om bij uw kind een intelligentie onderzoek af te nemen.

 

Trainingen